Grzegorz Wróbel
Profil
1982     urodzony w Oleśnie
2001-2005     studia inżynierskie na wydziale Achitektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach
2005-2007     studia magisterskie na wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach
2007     uzyskanie tytułu magistra inżyniera architekta
2006-2008     staż w śląskich biurach projektowych
2008     założenie własnego biura projektowego
2012     uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
2012     członek Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP